Faceți căutări pe acest blog

duminică, 9 noiembrie 2014

Vasile Mic - Poeme în lb. română traduse în lb. englezăÎn locul Micului Prinţ

Într-o bună zi
Culorile toamnei
Mă plimbam
Prin Calea Lactee.

Singur.

Păşeam
De pe o planetă
Pe alta.
Peste oceane
Săream numai,
Iar lanţurile muntoase
Rămâneau
Precum iarba
Pe la noi,
În urma paşilor.

Se face că în timp ce mă plimbam,
Pe acolo,
Am întâlnit
O pasăre mică,
Vorbitoare,
Ce zicea că luptă
Pentru oprirea
Fărâmiţării
Timpului.

Nu aveam cum s-o ajut,

Aşa… am revenit


In stead of the Little Prince

One day
I took a stroll
On the Milky Way

All alone.

I stepped
From one planet
To another one
Over the oceans
I only jumped,
While the mountain chains
Remained behind
Like grass
With us
After rain falling.

It seems that while I walked
Over there
I came across a small
Talking
Bird,
Who pretended to fight
To put an end to
Time
Crumbling to pieces

I had no way to help it,

So ... I came back
Pe planeta
Aceasta…
De unde vă scriu.
To this

Planet ...

From which I write to you 


În această lumină
 
Toamnă ruginie
Morţii
Vin
Pe aici
Din divin.
Flori
De cer
Lumii îi cer
Să le ia în eter,
Flori cu rouă
Culeg…
Iarna când plouă…
Câte una, două,
Nu ni le dau nouă,

Ori vor flori de tei
Să le ia cu ei…

Uneori,
Vin numai
Dinspre cer,
Ne privesc…
Nu ne cer
Flori de ger.

Morţii vin,
Uneori,
Din culoare,
Nu vor vin,
Doar o floare,
Vor,

In this light

The dead
Come
Here
From divine places
Heavenly
Flowers
I beg
From the world
To take high up,
Dew flowers
I pick up ...
In winter when it rains
By ones or twos,
They don’t give them to us,

Or they want lime flowers
To take along ...

Sometimes
They come only
From heavens,
And watch us
And do not ask
For frost flowers.

The dead come
Sometimes
From colours,
And they don’t want wine
It is just a flower

Un nor…
Să fie al lor.
A cloud ...
To be theirs.

În noaptea stelelor

În noaptea
Stelelor
Cobor
Sabia
Zeului
Vin
Din
Cerul
Divin…
Şi vreau
Să beau,
Să nu mă-mbăt,
Să merg
Doar,
Peste munţi,
Prin omăt.

During the stars’ night


During the stars’
Night
I lower
The god’s
Sword
And I come down
From
The divine
Heavens ...
And I wish to drink,
But not to get drunk,
Just
To walk
Over the mountains
In the snow.

Pe lacul liniştit

Sigur vreau

Sigur vreau
Să cumpăr o regiune din Rai.
Bani am,
De argint.
Un râu,
O mare,
Un ocean,
Cel puţin o grădină
Cu flori
Domesticite,
O pădure
Multe păsari,

Dar şi o femeie
Îmi doresc
În regiunea mea.

Sigur
Voi  scrie,
Voi picta…
În culorile
Curcubeului.


I certainly wish

I certainly wish
To purchase a zone of the Heavens.
I’ve got money
Silver coins.
A river,
A sea
An ocean,
At least
A garden
With tamed
Flowers,
A forest
Plenty of birds,

But I also wish
A woman
For my zone.

I shall certainly
Write
I shall paint ...
In the rainbow’s
Colours.


Poate că într-o seară

Poate că într-o seară

Nu va veni
Furtuna

Rouă va cădea

Şi stelele
Vor face
Să sclipească
Săbiile cavalerilor.


One evening maybe

One evening maybe

Storm
Will not break out

Dew is going to fall down

While stars
Will make
The knights’ swords
Brighten

 
Frunze şi stupi în adormire
Bătrânul şi lumânarea

Departe de lume,
Bătrânul avea
O lumânare…
Cumpărată pe datorie.
O ţinea
La vedere
Aproape de patul său.

Într-o noapte,
Pe când nu mai era
Dator…
Lumânarea trebuia
Aprinsă.

Dar niciun chibrit…
În casa bătrânului…


The old man and a candle

Far away from the world
The old man used to have
A candle ...
Bought on credit.
He used to keep it
At sight
Near his bed.

One night
While he was no longer
In debt
The candle had to be
Kindled.

But no match could be found ...
In the old man’s house ...


Traducere în limba engleză de Dan Brudaşcu