Faceți căutări pe acest blog

duminică, 19 octombrie 2014

Poetul Vasile Mic tradus în limba englezăPoetul Vasile Mic tradus în limba engleză


Printre comori arzând


Nu te poţi ascunde
Când locuieşti
Într-o casă de sticlă.

Cerul te vede mereu,
Iar ziua te priveşte
De oriunde

Noaptea te ştie,

Luna îşi duce gândul,
Ţi-l plimbă…

Dar poţi să locuieşti
Într-un anotimp oarecare -
Scara timpului
Să fie a ta.

Să alergi
Printre comori arzând,
Ori rouă multă
Pe umeri
Să duci.


Among burning treasures


You can’t hide
When you live
In a glass house


The sky ever watches you
And the day watches
From everywhere

The night knows you,

The moon takes your thought
For a stroll ...

But you can live
In any season –
And the time scale
Be yours.

And run
Among burning treasures
Or plenty of dew
To carry
On your shoulders


Se face că ochii femeii

Ochii
Nu pot vedea
Lacrima
Albă
A femeii.

Brăţara
Lumii
Se suprapune
Surâsului.
Dar se face
Că numai
Primăvara
Şi ochii
Ei
Albaştri
Strălucesc.


It seems that a woman’s eyes

The eyes
Can’t see
The woman’s
White tear

The world’s bracelet
Overlaps
The smile.
But it seems
That only
Spring
And her
Blue
Eyes
Shine.


Capcana măştii de argint


Nu vom cădea
În capcana
Măştii de argint,
Căci norul de dincolo
Există.

Focul
Se poate
Să ne fi fost furat.

Dar e focul nostru
Și cerul ne aparţine…

Numai zeii,
Pentru puţină vreme,
S-au îndepărtat
De privirile noastre.


The trap of a silver mask

We shall not fall in
the trap
of the silver mask,
as the beyond cloud
exists.

It is possible that
our fire will
be stolen.

But it is our fire
and the sky belongs to us

Only gods
Just for a little while
went away from before our eyes.


Ucizi


Ucizi pe cel cu care vrei să te asemeni,
Ucizi toţi zeii, te ucizi pe tine,
Ucizi chiar timpul care-l depeni,
Ucizi şi zici că e de bine.

Te-am văzut lovind cu sabia o floare,
Ai ucis copacul de argint,
Ai lovit cu pumnu-n sfîntul soare,
Vrei să ucizi şi îngerii care nu mint;

Ai tăiat luna de pe cer în două,
Stelele le-ai izbit de muntele de foc,
Ai ucis cetăţile de rouă,
Uitând să pui ceva în loc.

Ai ucis mările lumii.
Până şi izvorul l-ai ucis,
Ai condamnat la moarte toţi păunii
Ce şi s-au perindat prin vis.

Lumea ai ucis-o mai demult.
Planetele le-ai ucis,chiar toate,
Lumina ai trimis-o în trecut…
Noi, ceilalţi, tăcem mergând pe coate.


You kill

You kill him whom you wish to resemble
You kill all gods, and yourself
You kill even the time that you spin,
You kill and say it’s fine.

I saw you hitting a flower with your sword
You killed the silver tree
You blew the holy sun with your fist
You wish to kill even the undeceiving angels

You cut the moon in the sky in two
And struck the star against the fire mountain
You killed the dew fortresses
Forgetting to put something in their stead

You killed the world’ seas
You killed even the spring
And sentenced to death
All the peacocks moving in your dreams

You killed mankind before
You even killed all the planets
And sent the light back to the past
The rest of us keep quiet and keep crawling.


Lipsa de foc


Lipsa de foc
Stă scrisă
În opera poetului
Dedicată zeilor.

În opera poetului
Despre om
Apar stropi de nori
Căzuţi din soare…
Risipindu-se.

În opera poetului
Despre vin
Se perindă
Femei
Cu sâni rostogolindu-se
Peste petale.

În opera poetului
Despre tăcere,
Lipsa de foc
Rămâne.


Lack of fire


The lack of fire
Is written
In the poet’s work
Dedicated to gods

In the poet’s work
On man
There come out cloud drops
Fallen out of the sun ...
Dispersing

In the poet’s work
On wine
There come in turns
Women
With their breasts rolling down
Over the petals

In the poet’s work
On silence
There remains
The lack of fire


Negru


Roib cu trap nărăvaş
Vântu-ţi aleargă-mprejur…
Bătrânul munte îmi pare un ocnaş
Gigant şi sur.

Vai, unde au zburat
Culorile toate
Din sângele meu
De-a rămas numai negrul,
Acest nefiresc curcubeu?


Black


Sorrel horse with balky trot,
Wind runs all around you
The old mountain looks like a gaolbird to you
Gigantic and grizzled

Helas, where have flown
All colours
From my blood
And only black remained behind
This unnatural rainbow


Traducere de Dan Brudașcu