Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 14 ianuarie 2015

Vasile Mic - Poezii traduse în limba engleză1-Port popular codrenesc, Solduba-Satu-Mare

Neaşteptatul oaspete

Neaşteptatul
Oaspete
Ce sosi
La petrecere,
Era
Un trăznet
Rebel.

Dar cei de faţă,
Chiar
Un fulger
Adevărat,
Înfăşurat
În aur,
Aveau
Să zărească…
Din aceeaşi
Direcţie
Venind.


The unexpected guest

The unexpected
Guest
Who came
To the party,
Was
A rebel
Thunder bolt

But those present,
Even a real
Lightning
Wrapped
In gold
2-Port popular codrenesc, Solduba-Satu-Mare
Would
See
Coming
From the same
Direction

                      
Duhovnicii femeilor iubite

Duhovnicii
Femeilor
Iubite
Visează şi ei
În fiecare noapte.

Prin grădini
Ale Edenului
Se plimbă;
Nu încearcă
Fructul Oprit.
Doar cărările,
În paralel
Cu fluviul
Se pun…


Confessors of the
women who are loved
4-Port popular codrenesc, Solduba-Satu-Mare

The confessors
Of the women
Who are loved
Also dream
Every night

Throughout the gardens
Of Eden
They walk;
They do not taste
The Forbidden Fruit.
Just the paths,
Parallel
To the river
Are set ...


Un tren de noapte

Un tren
De noapte
Îmi voi cumpăra
şi o gară…

O haltă
O să construiesc,
Undeva,
Pe o stea,
Apoi o gară mare
Tocmai pe Marte…

Trenul va porni
În fiecare noapte.
Semnalul de plecare îl voi da chiar eu,
Iar călătorii vor putea vorbi
şi-n şoapte…
Când  locomotiva
De un zeu
Condusă va fi.

Sigur, trenul se va întoarce, apoi, pe pământ, în zori,
La bord cu zei petrecăreţi,
În cete.
Femei iubite?
Femei rebele?
Femei de aici, de pe alte planete…
Vor fi chiar mulţi nemuritori…
Îndrăgostiţi de flori,
De stele…

 
3-Port popular codrenesc, Solduba-Satu-Mare
A night train

I am going to buy
A night train
And a station ...

A halt
I am going to build,
Somewhere,
On a star,
Then a large station
Exactly on Mars ...

The train will start
Every night.
I am going to give it the starting sign,
And the passengers will be able
Even to whisper ...
When the engine
By a god will be
Driven.

Of course, the train will, then come back on earth, at dawn,
Having reveler gods on board,
In groups.
Loved women?
Rebelious women?
Women from here, from other planets ...
There will be even a lot of immortals ...
In love with flowers,
With stars ...


Lângă turnurile castelului
Port popular codrenesc - vestă şi ie

O scorpie
Am desenat
La dreapta
Regelui.

Mi-am fixat
Ceasul
Potrivit orologiului
Castelului.
După care
Am pictat
Lilieci,
O bufniţă,
Am schiţat  -
Portretul
Vrăjitoarei.


By the castle towers

I’ve drawn a
Shrew to
The right side
Of the king.

I set
my watch
according to the clock
of the castle.
And then
I painted
Rearmice,
An owl,
I sketched -
The witch’s
Portrait.


Port popular codrenesc -vestă
După brăţara sa

Toţi călugării

Din mănăstire

Se dau în vânt

După o singură

Femeie…

Ce trece

Pe cărare…

În roua

Nopţii…

Apoi,

Dimineaţa,

Luna

O ascunde

- Pe femeie -

După brăţara sa…

Când călugării

Se duc

Să se roage.

Behind its bracelet

All the monks
Of the convent
Fancy
Only one
Woman ...
Who passes
On the path ...
In the night’s
Dew ...
Then,
In the morning,
Port popular codrenesc - detaliu
The moon
Hides her
-         the woman –
Behind its bracelet ...
When the monks
Go
To pray


În pustie

Dreptatea
Lui
David
S-a făcut
Rupându-i-se
Regatul…

De ziua
Împăcării.

După care
ţapul
Cu păcatele lumii
Slobozit
A fost
În pustie.In the wilderness
6-Port popular codrenesc, Solduba-Satu-Mare

David’s
Justice
Was achieved
By
Tearing
His realm ...

On the
Reconcilliation day.

And aftewards
The billy goat
Charged with mankind’s sins
Was
Released
Into the wilderness.


Traducere în engleză de Dan Brudaşcu