Faceți căutări pe acest blog

joi, 8 septembrie 2016

Vasile Mic - Poezii în lb. română traduse lb. italiană


Foc ales

Vasile Mic

LA O BĂTAIE DE INIMĂ – poezie în română-italiană

La o bătaie de inimă     

Sunt                              
La o bătaie                   
De inimă                                    
De o inimă                   
Făcută                             

Să iubească.                 
 
Peisaj
Sunt la o bătaie           
De inimă                     
De o primăvară           
Din preajma                
Inimii                          
Făcută să iubească.     

Sunt la o bătaie de inimă   
De o lume                           
Care                                    
Și ea                                  
Iubește.                             


A una battuta di cuore

Mi trovo
A una battuta
Di cuore             
Da un cuore
Destinato

Che amasse.

Mi trovo a una battuta
Di cuore
Di primavera
D’intorno
Dell’anima
Destinata amare.

Mi trovo a una batuta di cuore
D’ un mondo
Il qualle
Anche lei
Ama.

Ring


O să aflăm   

O să aflăm       
Cine a aprins     
Lumina             
Cerului             

Și cine a dat      
Dezlegare         
Ca pictorii         
Pământului       
Să fie                
De față;           

O să aflăm        
Cum se face      
Că ritualul         
Zăpezilor           
Există…           

Și simfoniile                   
Pentru ceruri s-au scris,   
Iar nouă                            
Doar                                 
Ne sunt date.                    

Simbol


Lo scopriremmo

Lo scopriremmo
Chi ha acesso
La luce
Del cielo

Chi ha dato
Svincolo
Che i pittori
Del mondo
Siamo
Presenti

Lo scopriremmo
Come si fa
Che il rituale
Delle neviche
Esiste…

Le simfonie
Per cielo sono state scritte,
Ed a noi
Soltanto
Ce le hanno datto.

 
Simplu
Mulți dintre noi    

Mulți                             
Prin lume,                        
Fără sunete.                      

Alții nu au imagini,         
Le lipsesc lucrurile            
De dinainte                        
Rânduite                             
Lor.                                   

Doctori de suflete            
Nu se arată                       
A fi.                                 

Se fac pași                        
Înainte,                                
Prin împrejurimi,                
Prin toată țara;                   
Se bate lumea                       
De-a lungul și de-a latul,    
Imaginar,                              
Cercetează mări,                   
Oceane,                                 
Galaxii…                               

Se plimbă prin locuri           
Unde au avut loc                    
Războaie,                               
Pe unde bântuie                     
Foametea,                              
Unde a înflorit                        
Ciuma.                                    

Se plimbă prin Olimp.          

Îl duc pe  umăr                      
Pe Micul Prinț.                     Molti tra di noi

Molti tra di noi
Per mondo
Senza rumore.

Altri non hanno immagini,
Le mancano le cose
Di prima
Regalate
A loro.

I dottori d’anime
Non si vedono
C’ esisterebe.

Si fanno passi
Avanti,
Intorno,
Tutto il paese;
Si anda per mondo
Da lungo e da largo
Immaginario,
Ricercano in mari,
Oceani,
Galassie…

Si passeggiano  posti
Dove sono state
Guerre,
Dove infierisce
La fame
Dove ha fiorito
La peste.

Si passeggiano per Olimpo

Portano in spale
Il Piccolo Principe.
 
Ușa castelului

În satul sclavilor  

Cadavrele               
Sunt rânduite          
După mai mult       
Ori mai puțin         
Sânge…                 
.

Prin preajmă,               
Ceva gropi comune      
Sunt,                             
Dar și stânci                 
De pe care                       
Corbi mari, mulți,        
                            

Zboară,                           

Mai ciugulesc                 
De ici,                             
De acolo.                        


Nel villaggio degli schiavi

I cadaveri
Ci sono messe in ordine
Come di più
O come di meno
Sangue…
.
Intorno,
Qualche fossi comuni
Ci sono,
Ma anche rocche
Sulle qualle
I grandi corvi,molti,
                            
Volano,

Beccano,
Di quà,
Di là.


Casa păpușilor        


Casa păpușilor                   
De dincolo
E în poiana din pădure,       
E în oraș,                            
Pe o insulă                           

În ocean.                               

E oriunde                             
În univers,                           
E în satul meu,                    
În viitor.                              La casa delle bimbole


La casa delle bimbole
Si trova in foreste
Si trova in città,
Sull’isola

In oceano.
C’è per tutto
In universo,
Si trova nel mio villaggio,
In futuro.
Traducere in limba italiană:
 Livia Marcan

Grafica:
Vasile Mic