Faceți căutări pe acest blog

luni, 5 noiembrie 2012

Poeziile zilei la "Sămănătorul"


Toamna în izlazul Gornoviţa-Tismana (clic ptr. img. 1152/864 )


9. Blestemată fie banda lui …escu!Ţărâna creşte, priviţi-o, cum se-aşează
Şi urcă din ea topoare şi seceri, neostoita gălbează
Asemenea pecinginii, cuprinzând Maica Ţară
Supusă vrerii nenorociţilor care-o prădară,
Căci peste spulberatele seminţii barbare
Urcă-n obidă, în ropot, din hotare-n hotare,
Într-un dans sinistru, aidoma hoardelor păgâne,
Clienţii de pripas ai Revoluţiei Române,
În sarabanda nebuniei şi-al jafului prinşi,
Iscaţi de blesteme şi de răzbunare împinşi
Să sfâşie, să sugrume totul, şi Mamă, şi Tată,
Şi Patrie. Să le sfarme pe toate, deodată.

Până şi Prea-Puternicul priveşte neputincios
Bătălia distrugerii, care pe care, în lupta pe os –
Tabloul groazei cu hienele, care cum apucară
Hălcile sfâşiate fără milă din Maica Ţară.
Nu i-ar mai răbda pământul pe toţi aceşti netoţi –
Banda nemernicului …escu – de mafioţi şi de hoţi!


George Ene 


10. A început Judecata de Apoi


Ne-a înlemnit aşteptarea.
A devenit statuie.
Umblăm cu ea în braţe
pe stradă,
însoţindu-ne cu murmurul ei:
"Şi celor din  morminte
viaţă dăruindu-le…"

Jur-împrejur ziduri de frică.
Între ziduri se joacă strâns,
dintr-un perete în altul,
politica.
Nerăbdători,
adunaţi roată,
care pe unde apucau,
după desenul unei inimi uriaşe,
cât o Ţară,
semenii au ieşit prin curţi -
toate un fel de Pieţe întârziate,
ale Universităţii –
să vadă fumul ce va ieşi
pe coşul cel mai înalt
de la Abatorul Istoriei.

Noapte cu ploaie de smoală.
Tensiune încât pocnesc până şi munţii.
Curiozitate încât nu mai clipesc nici stelele.

La un moment dat
aplauzele au izbit toartele cerului,
mai tare decât o făceau aplaudacii de altădată:
Pe coşul acela absurd
începu să iasă un fum negru, gros
– semn ştiut de toată lumea
cum că trufia,
prostia
şi sora ei mai mică,
ţinutul cu dinţii de scaun,
începuseră să ardă mocnit.

Când s-au văzut scânteile
spintecând smoala cerului,
un rânjet apocaliptic,
s-a pornit de dedesubt,
de la congresul oaselor,
nemaiauzită cascadă tunând în sus
spre a scutura tribuna
congresului de deasupra
şi spartă, în ţăndări, noaptea:
"Ţi-au făcut-o!
Mai ceva decât ne-ai făcut-o tu,
la Târgovişte!"


...Semn
că a început Judecata de Apoi.
Dă-ne-o nouă, Doamne,
şi ne iartă greşelile!


 George EneBogăţiile Pământului

Dumnezeu cade greu bolnav.
Temându-se de tot ce putea fi mai rău
Dă sfoară în Lume
Că acela care îl va scăpa de suferinţă
Şi îi va reda sănătatea,
Va primi de la El toate bogăţiile Pământului.
 Mulţi medici încearcă  să îl vindece,
Dar fără folos.
În cele din urmă
Soseşte în Împărăţia Cerurilor
Un medic evlavios
Care nu a luat niciodată nici măcar
o mulţumire de la pacienţi,
Face o minune,
Şi îl pune pe Dumnezeu pe picioare.
Se ridică Atotputernicul,
Şi îi spune medicului:
-          Primeşte, dară, iubitule, toate bogăţiile Pământului, aşa cum am făgăduit!
Apoi îi şopteşte la ureche:
-          Dacă ai ştii, dragule, că eram gata să ofer bogaţiile întregului Univers aceluia care m-ar fi scăpat de bogăţiile Pământului…

5 noiembrie 2012
 Jianu Liviu-Florian

Absenţi la propria moarte…

Peste 5 miliarde de ani
Soarele  se va dilata
Şi se va apropia de Pământ,
Pârjolind lent şi roşu
Totul în cale.

Ce păcat,
Că  nici nu vom observa
Acest panoramic cataclism care ne aşteaptă,
Aşa cum vom sta
Cu capetele vârâte până la gât,
În calculatoare!...

5 noiembrie 2012

Jianu Liviu-Florian