Faceți căutări pe acest blog

joi, 7 martie 2013

Poezii de Doru V. Fometescu (6)

Din volumul în curs de apariție 

"DEZMĂRGINIRI - IEȘIREA DIN PARADIS"
Dezrădăcinări

Toate zdurile cad...
Umilinţa stă de pază
Rareori, nepot-răsad
Rost de ieri înviorează!

Într-o lume cu emfază
Visul caută alt vad;
Numai dragostea contează
Printre maiestuos hazard

Puterea-i ruptă de bază
Toate zidurile cad!
Iarba de-acas’ se-ntristează...
22.10.2010
Trădat de o jupâneasă
                - E.R.
Cândva, conectat la un joc de vise
cu adolescenţi zămislind valoare,
am ales „fluidul” inimii deschise –
un soi de curaj smerit cum o floare!

Celui ce-n nădejde împlineşte voie
spiritului tare şi nesupus urii,
sigur va răzbate prin aspră nevoie
chiar în confruntare cu bruma pădurii...

Jupâneasă fadă, culturând orgolii
cu o frenezie „demnă” de dispreţ,
viclean cocoţată pe ogorul şcolii
într-un plan ascuns mă vedea un fleţ -

Fără a simţi viu, puterea slovei
trufaşă prin dogme – ce păcate grele,
ea îşi blama neamul, ţarina Moldovei
zornăind la intrigi ca nişte mărgele...

La blânde renaşteri pun temei credinţă
şi îngăduinţă lângă adevăr;
dar fiind trădat de-o zbârcită fiinţă
trec în apărare cu vers în răspăr!
16.03.2010


Potrivnicii
                Motto: Unde nu-i cap, vai de picioare

Deasupra, către cer, CREIERUL –
un guvernator tainic în transformare,
ceva mai jos, INIMA – o
forţă absolută, totuşi asemeni
unei slujnice supuse prin iubire,
răsfiră puterea credinţei...
şi mai la vale, un fochist
lacom adulmecă materia –
pântecele visceral – STOMACUL
transferă energie la
bagheta desfătării în zona
umedă – Patrimoniul SEXUAL,
apoi, vine PICIORUL TALPÅ
într-un ritual celest-pământean
de joc şi ascensiune,
de fugă şi poticnire
de înaripare ori de tristeţe...
potrivnicii mărturisind condiţia
spiralei umane...
Creier, inimă, viscere, sex,
piciorul, cel sprijinind
umblet şi destin
pe o potecă în şerpuire...
18.04.2010


Temeri fără răzor

Printre fragile îndrăzneli
de-a scrie despre dobitoace
simt nişte temeri ca de gheară,
de colţi şi lălăit la patru ace!

Caut acel imaginar benefic
dezmărginind instinct spre alt hotar
aidoma unui şoim care brăzdează Cerul
dar fără încumetări de prădător hoinar
las zborul în voie şi nespus misterul...
23.08.2006


Ţărancă bătrână din Gorj

Lacomă de muncă -
marele ei păcat
de singurătate...
liberă în faţa primejdiei
şi subţire printre întâmplări
urzind o cale
spre Dumnezeu...
23.08.2012

Priviri lăuntrice
                se dedică Mariei Timuc

Chiar ce privim ne afectează
într-o măsură de neprevăzut...
renasc din străfund îngrijorări – sfârlează
şi liniştea e rest la visul cel pierdut!

Privim aiuritor mereu către afară
iar fuga de sine e vinovată?!
banal afurisit ne ţine vai, în gheară
încât epoci dintâi de-abia se mai arată...

Fleacuri şi interese gri ne urmăresc
fără a pricepe forfota de ieri...
Priviri spre lăuntricul aluat zeiesc
ne-ajută să-nflorim în primăveri!În imagini:
Ansamblul Monumental "Constantin Brâncuşi" 
"Masa tăcerii" din Târgu Jiu
Sursa: http://www.casabrancusi-hobita.ro/albume/monumente-istorice/index.htm
© Copyright Nicolae N. Tomoniu -  Attribution-ShareAlike 3.0 Romania (CC BY-SA 3.0 RO)
P
uteţi copia, distribui şi transmite, cu specificarea sursei sau autorului

Niciun comentariu: