Faceți căutări pe acest blog

luni, 18 februarie 2013

Poezii de Doru V. Fometescu (5)


Din volumul în curs de apariție 
"DEZMĂRGINIRI - IEȘIREA DIN PARADIS"
 
Puterea - pacoste păgână
                       
lui Cornel Pacoste

La ruşi, la putere
i se zice -SILA-
ceea ce miroase rău, pute... de mult;

Puterea fără putere
ar fi ca un vis, temei
la o nouă ordine, preajmă
la cele sfinte...

Intelectualul se cheamă
-   NÅUC - acel care schimbă
şi refuză greaţa pământeană,
pe când poporul - NAROD
încă aşează neamul în statornicie.
„Talpa ţării" - putere fără de putere!!

Demoni împieliţaţi
cei ce pun de-o revoluţie
cu fierbere de „mămăligă".
Joc amestecat cu
abureli „alba-roşie"
printre oameni de prisos
şi spirite înveşnicite
precum Tolstoi, Cehov, Dostoievski...
trădează fireşte, sila unor năuci,
ori nevoia de slobozenie în demnitate...

8.11.2011
   

SPA
                                           lui Dragoş, Aron, Elias şi Casianei
Nicidecum, o emblemă
la Şcoala Populară de Artă
ci mai degrabă
un Spaţiu al Plăcerilor Amăgitoare,
ori poate
Armonie germinată
din bucuria simţurilor ancestrale,
îmbăiate cu fluidul esenţial –

Apa într-un freamăt al memoriei desăvârşite,
piscina în arome de orhidee occidentalizate,
multă culoare şi
izbuc de senzaţii epidermice,
jacuzzi, abur fierbinte şi
ceaţă printre îngeri cu demoni,
ca-ntr-o peliculă din filmul „Glissando"
cu Danieluc, imagine reală şi copleşitoare
de baie turcească
unde tresaltă senzualitate
şi renasc poveşti,
gata să dezmorţească
articulaţiile oricărui răstimp tainic
la impactul dintre apa rece
slobozită dintr-o cuvă de aramă
şi trupul cald, descătuşat...

Apoi, sauna cu infraroşii,
ori altfel de saună
cu roci vulcanice ce emană
căldură uscată şi miros felurit
de sare, eucalipt, busuioc şi levănţică...
Ai grijă, nu-i de glumit cu aromele!
Atenţie la clepsidră,
vezi rezistenţa la climate toride
unde sudoarea cu toxine
se revarsă spre în afară...
Plăcerea e strâmtorată de clipe,
alteori chiar de cunoaştere,
e bine să fi în mişcare,
la 75° C eşti puţin în pericol
de vreme ce proteinele se mortifică
şi uită „jocul" transferului de putere...

SPA ca o lume
ce se înfruptă cu nesaţ din plăcere
şi bucurie, divertisment, loisir, binecuvântare,
preţuri pe măsură, transparenţă şi răsfirare de euro,
răsfăţ de alternanţe şi forme în metamorfoză vizibilă,
apa vie, matricea vieţii
într-o simbolică şi palpabilă trinitate,
fireşte, într-un exces fluid,
apoi aburindă - gazificată
şi în cele din urmă
compactă, glacială,
apa curge strălucitor
în fragmente de gheaţă,
un fel de grindină artificială,
mijloc de ispitire şi înveselire surprinzătore,
trecere spre zumzet,
prin ploaie tropicală
cu triluri de păsări necunoscute,
simţi încântătorul duş multifuncţional
apreciat brand european,
sinteză de satisfacţie planetară
peste timpuri istorice şi mitice...

SPA, mod de a rezona cu ascensiunea
spre valorile perene
şi cale de pogorâre,
pătrundere a acestor virtuţi
printre oameni, pas cu pas,
ca o binefacere pentru cei
ce ştiu să dăruie şi să trăiască frumos
în Adevăr şi în vârtejul Libertăţii,
în Credinţă şi statornicie demnă,
în forme diverse de a fi răspunzători
pentru continuitatea dintre lumi şi neamuri.

SPA - mijloc de răsfăţ
al fizicului flămând de atingere,
de mângâiere şi vibraţii olfactive,
de contraste şi alternanţă
până la duşuri scoţiene
ce inundă stagnări ori resemnări
cu paradoxală şi creativă lene...
Ceva frumos către grandoare
de-ar face lumile să curgă proaspăt
în limpeziri lăuntrice
fără de încleştări - înstrăinare.

SPA, un Spaţiu Primitor August
de bunăvoire
stimulativ, de Slavă şi Mirare!
13.12.2010

Fiorul unui vis
                Lui Gheorghe Bajmatără

Lumini apuse brusc alungă respirări
Cu voal de taină vie ce schimbă început;
Timpu-i o cernere de oameni şi mirări –
Mişcarea unui vis între astral şi lut...

Bărbat semeţ şi simplu răzbi prin straniu vânt
Până la pumnalul argintiu, de-o clipă,
Avea nobleţe-n gest şi cult pentru cuvânt
Cheltuitor de suflet în risipă!

Cu simţ pentru frumos trăia incendiar
Regăsind un rost de-a fi un drum deschis...
Lucra la un mister ce se arată-n har
Cum viaţa-i ca o boare, fiorul unui vis...
20.01.2011

 
 
Torel

Torel al Adelei nora lui Nică
Brăzdă o cale aspră de vreme, fără frică,
adolescent subţire, descătuşat alene
purta în sânge vise, împătimite gene,
o minte „brici” electronist de soi.
El blondul sensibil ca Nichita
se însură cu Gena suflet din Vişoi
fără să-şi piardă patima, ispita...

Deşi în taina umbrei căzură veri, Vasile, Mitu
insurgentul prieten proba dezlănţuit
dramatic, moartea, infinitul.

De câteva ori se prăvăli în chin
lângă cei dragi nepoţi
în felul lui chiar de-i ajuta
puţin îi necăjea pe toţi.

Pe când trăia intens pustiul vieţii
în tragic chip necunoscut în post de Paşte
plecă dintre noi a treia oară pentru a renaşte!
În zi de primăvară înălbită de zăpezi la Sfinţii Mucenici
ne provocă vii înţelesuri, duioşii,
Torel asemeni unui umblet – curcubeu
între acolo şi aici.
4.03.2010


Îndemn la reconstrucţie
                Lui Randy Gage

Decât fraier şi un biet falit
mai bine relaxat, ager, prosper;
desprinde-te din propria capcană
fii sigur, în orice stă un mister!
Hai, nu rata ţinta iubirii,
la suflet poţi închide rană
de simţi nevoia celuilalt
şi mai scurtezi din pofta firii...
să scapi dintre ziduri de spital,
începe-a rostui un cer înalt
puţin reprogramat subliminal!
1.03.2010


În imagini:
Ansamblul Monumental "Constantin Brâncuşi" 
Băncile de piatră din Târgu Jiu
Sursa: http://www.casabrancusi-hobita.ro/albume/monumente-istorice/index.htm
© Copyright Nicolae N. Tomoniu -  Attribution-ShareAlike 3.0 Romania (CC BY-SA 3.0 RO)
P
uteţi copia, distribui şi transmite, cu specificarea sursei sau autorului